SMART

LEARNING FOR
BANKERS

guru-happy-customer
5000 + Happy Customers
guru-happy-customer
82 % Student Pass Rate
guru-happy-customer
100 % Money Back Guarantee

SMART

LEARNING FOR
BANKERS

guru-happy-customer
5000 + Happy Customers
guru-happy-customer
82 % Student Pass Rate
guru-happy-customer
100 % Money Back Guarantee

SUCCESS STORIES

Chalani Anuruddika

Loan Officer at a reputed bank in Sri Lanka

මට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා Banking Exams හොඳින් සමත් වෙන්න. කාර්යාල ජීවිතයේ තිබෙන අවිවේකී බවත් එක්ක class වලට යන්න කාලය සොයාගන්න එක තමයි මට තිබුණු ලොකුම අභියෝගය. ඒත් ඒ අභියෝගයට හොඳින් මුහුණ දෙන්න Guru.lk මගින් ලබාදෙන IBSL Online Study Pack එක මට මනා පිටිවහලක් වුනා. ඒ නිසා කාර්යාල කටයුතු වලට බාධාවක් නොවෙන විදියට කාලය හොඳින් කළමනාකරණය කරගෙන පාඩම් කරලා Banking Exams ඉහළින්ම සමත් වෙන්න හැකියාව මට ලැබුණා.

Chalani Anuruddika

Loan Officer at a reputed bank in Sri Lanka

මට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා Banking Exams හොඳින් සමත් වෙන්න. කාර්යාල ජීවිතයේ තිබෙන අවිවේකී බවත් එක්ක class වලට යන්න කාලය සොයාගන්න එක තමයි මට තිබුණු ලොකුම අභියෝගය. ඒත් ඒ අභියෝගයට හොඳින් මුහුණ දෙන්න Guru.lk මගින් ලබාදෙන IBSL Online Study Pack එක මට මනා පිටිවහලක් වුනා. ඒ නිසා කාර්යාල කටයුතු වලට බාධාවක් නොවෙන විදියට කාලය හොඳින් කළමනාකරණය කරගෙන පාඩම් කරලා Banking Exams ඉහළින්ම සමත් වෙන්න හැකියාව මට ලැබුණා.

Thamira Dassanayake

IBSL Student

මම Banking Exams මගේ උසස්පෙළ සහ අනෙකුත් විභාග අතරතුර. Class යන්න විදියක් නැති නිසා මම Guru Online Study Pack මිලදී ගත්තා. එමගින් මට IABF සහ DABF Subjects 11ක් ඉහළින් ම සමත්වෙන්න පුළුවන් වුන නිසා Banking Exams කරන අයට හොඳම විසඳූම එක කියලා මට විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන්.

Chalani Anuruddika

Loan Officer at a reputed bank in Sri Lanka

මට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා Banking Exams හොඳින් සමත් වෙන්න. කාර්යාල ජීවිතයේ තිබෙන අවිවේකී බවත් එක්ක class වලට යන්න කාලය සොයාගන්න එක තමයි මට තිබුණු ලොකුම අභියෝගය. ඒත් ඒ අභියෝගයට හොඳින් මුහුණ දෙන්න Guru.lk මගින් ලබාදෙන IBSL Online Study Pack එක මට මනා පිටිවහලක් වුනා. ඒ නිසා කාර්යාල කටයුතු වලට බාධාවක් නොවෙන විදියට කාලය හොඳින් කළමනාකරණය කරගෙන පාඩම් කරලා Banking Exams ඉහළින්ම සමත් වෙන්න හැකියාව මට ලැබුණා.

SUCCESS STORIES

Chalani Anuruddika

Loan Officer at a reputed bank in Sri Lanka

මට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා Banking Exams හොඳින් සමත් වෙන්න. කාර්යාල ජීවිතයේ තිබෙන අවිවේකී බවත් එක්ක class වලට යන්න කාලය සොයාගන්න එක තමයි මට තිබුණු ලොකුම අභියෝගය. ඒත් ඒ අභියෝගයට හොඳින් මුහුණ දෙන්න Guru.lk මගින් ලබාදෙන IBSL Online Study Pack එක මට මනා පිටිවහලක් වුනා. ඒ නිසා කාර්යාල කටයුතු වලට බාධාවක් නොවෙන විදියට කාලය හොඳින් කළමනාකරණය කරගෙන පාඩම් කරලා Banking Exams ඉහළින්ම සමත් වෙන්න හැකියාව මට ලැබුණා.

Thamira Dassanayake

IBSL Student

මම Banking Exams මගේ උසස්පෙළ සහ අනෙකුත් විභාග අතරතුර. Class යන්න විදියක් නැති නිසා මම Guru Online Study Pack මිලදී ගත්තා. එමගින් මට IABF සහ DABF Subjects 11ක් ඉහළින් ම සමත්වෙන්න පුළුවන් වුන නිසා Banking Exams කරන අයට හොඳම විසඳූම එක කියලා මට විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන්.