උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව (New Syllabus)

By Guru.lk
In stock
Download now
Category
: G.C.E. (A/L)
Medium
: Sinhala
Share

සම්ප්‍රදායික පාඩම් ක්‍රමයෙන් ඔබ්බට ගොස්, දිනෙන් දින අලුත් වන ලෝකයේ ඉහලින්ම සිටින්න මෙන්න guru.lk විසින් ඔබටත් අවස්ථාවක්!
මුළු විෂය නිර්දේශයම ආවරණය වන මෙම භෞතික විද්‍යා පාඩම් මාලාව සෑම සිසුවෙක්ටම ඉතා පහසුවෙන් අවබෝධ කරගත හැකි පරිදි සකස් කර ඇති අතර, විෂය කරුණු ඉතා සරල හා සිත් ගන්නා සුළු ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරයි.
ඔබට විෂය කරුණු පහසුවෙන් මතක තබාගැනීමට අවශ්‍ය කෙටි ක්‍රම, අභ්‍යාස හා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර වලින් සමන්විත මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන් නිසැක සාමාර්ථයක් ලබාගත හැකි බව අපගේ විශ්වාසයයි.
 
විෂයය අන්තර්ගතය:
 1. මිනුම්
 2. යාන්ත්‍ර විද්‍යාව
 3. කම්පන සහ තරංග
 4. තාප භෞතිකය
 5. ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර
 6. ස්ථිති විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර
 7. චුම්බක ක්ෂේත්‍ර
 8. ධාරා විද්‍යුතය
 9. ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව
 10. පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ
 11. පදාර්ථ සහ විකිරණ

* මෙම DVD තුළ අඩංගු වන්නේ මෘදුකාංගයක් (SOFTWARE) බැවින් එය ඔබගේ පරිගණකය තුළ ස්ථාපිත (INSTALL) කළ යුතු බව සලකන්න.

A/L Banner

Minimum System Requirements
Processor: P4, RAM: 512MB, Operating System: Windows 7, Flash Player version 10