උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය (New Syllabus)

By Guru.lk
In stock
Download now
Category
: G.C.E. (A/L)
Medium
: Sinhala
Share

සම්ප්‍රදායික පාඩම් ක්‍රමයෙන් ඔබ්බට ගොස්, දිනෙන් දින අලුත් වන ලෝකයේ ඉහලින්ම සිටින්න මෙන්න guru.lk විසින් ඔබටත් අවස්ථාවක්! මුළු විෂය නිර්දේශයම ආවරණය වන මෙම ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පාඩම් මාලාව සෑම සිසුවෙක්ටම ඉතා පහසුවෙන් අවබෝධ කරගත හැකි පරිදි සකස් කර ඇති අතර, විෂය කරුණු ඉතා සරල හා සිත් ගන්නා සුළු ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරයි ඔබට විෂය කරුණු පහසුවෙන් මතක තබාගැනීමට අවශ්‍ය කෙටි ක්‍රම, අභ්‍යාස හා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර වලින් සමන්විත මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන් නිසැක සාමාර්ථයක් ලබාගත හැකි බව අපගේ විශ්වාසයයි.

විෂයය අන්තර්ගතය:

 1. ව්‍යාපාර පදනම හා ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක වන පරිසරය විමසයි.
 2. ව්‍යාපාර පරිසරයට අනුගත වීම සඳහා ව්‍යාපාර, සමාජයීය වගකීම් හා ආචාරධර්ම කෙරෙහි සැලකිලිමත් වන ආකාරය විමසයි.
 3. රජය සමග සම්බන්ධතා පවත්වා ගනිමින් ව්‍යාපාර කරගෙන යාමේ අව්‍යතාව තහවුරු කරයි.
 4. විවිධ ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග හා ඒවා විධිමත් ව ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාව තහවුරු කරයි.
 5. සමාජ, ආර්ථික හා පුද්ගල සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යවසායකත්වයෙහි දායකත්වය අගයයි.
 6. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ආර්ථික සංවර්ධනයට දක්වන දායකත්වය අගයයි.
 7. ව්‍යාපාරවල පැවැත්මට හා වර්ධනයට මුදල් හා මුල්‍ය ආයතන දක්වන දායකත්වය අගයයි.
 8. ව්‍යාපාරවල පැවැත්ම සඳහා රක්ෂණයේ අවශ්‍යතාව තහවුරු කරයි.
 9. ව්‍යාපාර කටයුතුවල සාර්ථකත්වය සඳහා සන්නිවේදනය ඵලදායී ව යොදා ගැනීමේ අවශ්‍යතාව තහවුරු කරයි.
 10. ප්‍රවාහන හා සැපයුම් සේවා : කදටසිඑසජි * ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වය සඳහා දායක වන ආකාරය විමර්ශනය කරයි.
 11. නිෂ්පාදිත බෙදාහැරීම සඳහා වෙළෙඳාම දායක වන අයුරු විමසයි
 12. පුද්ගලයන්ගේ හා සංවිධාන වල  සමස්ත අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා කළමනාකරණයේ අවශ්‍යතා හා වැදගත්කම පෙන්වා දෙයි.
 13. ව්‍යාපාර සාර්ථකත්වය සඳහා මෙහෙයුම් කළමනාකරණයේ දායකත්වය අගයයි.
 14. ව්‍යාපාර සාර්ථකත්වය සඳහා අලෙවි කළමනාකරණයේ දායකත්වය අගයයි.
 15. ව්‍යාපාර සාර්ථකත්වය සඳහා මුල්‍ය කළමනාකරණයේ දායකත්වය අගයයි.
 16. ව්‍යාපාර සාර්ථකත්වය සඳහා මානව සම්පත කාර්යක්ෂමව යොදා ගන්නා අයුරු විමර්ශනය කරයි.
 17. ව්‍යාපාර කාර්යක්ෂමතාව හා සඵලදායිත්වය සඳහා තොරතුරු පද්ධති දායක කර ගත හැකි ආකාරය විමසයි.
 18. ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම සඳහා හා පුළුල් කිරීම සඳහා  ව්‍යාපාර සැලසුම් පිළියෙළ කරයි

 

Serial අංක මිලදී ගැනීමේදී අවශ්‍ය වන දෙවන Serial අංකය නොමිලයේ ලබාගැනීම සඳහා කරුණාකර 0778611600 අමතන්න.

* මෙම DVD තුළ අඩංගු වන්නේ මෘදුකාංගයක් (SOFTWARE) බැවින් එය ඔබගේ පරිගණකය තුළ ස්ථාපිත (INSTALL) කළ යුතු බව සලකන්න.

A/L BannerMinimum System Requirements
Processor: P4, RAM: 512MB, Operating System: Windows 7, Flash Player version 10