ආදරණිය අම්මා

By Guru.lk
In stock
Deliver to my doorstep
LKR 850.00  
Category
: Other
Medium
: Sinhala
Share

මවක් වීමට සිහින දකින සහ ගර්භණී ඔබට යටි හිත ශක්තිමත් කිරීම තුළින් ඒ සඳහා උපකාරී වන උපදේශ සහිත සුවතාවය
· නීරෝගී දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීමට
· දරුවන්ගේ මොළය වර්ධනයට
· ගැබිණි සමයේ ඇතිවන හිතේ අමාරුවක සිට ආතති තත්ත්ව වලින් මිදීමට
· යහපත් සිතුවිලි ඇතිකර ගනිමින් තෘප්තිමත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට
· අබෞද්ධ අය සඳහා වෙනම ක්‍රමවේදයක්
· ශරීරයත් , කුසේ සිටිනා දරුවාත් සුවපත් කිරීමට
· දියවැඩියාව , අධිරුධිර පීඩනය සහ අනෙකුත් ඕනෑම රෝගයක් පාලනය කර ගැනීමට සහ සුවය ලැබීමට
· බෞද්ධයින් සඳහා මෛත්‍රී භාවනාව සත්‍යක්‍රියාව සහ පිං දීම සහිත ප්‍රබල ක්‍රමවේදයක්
· ආකර්ෂණ ශක්ති නීතිය සහ NLP ක්‍රමවේද භාවිතය
මෙහි සඳහන් එක් ක්‍රමවේදයක් දිනපතා එක් වරක් ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ( හැකිනම් Headphones භාවිතා කරන්න ) සහ මෙහි අඩංගු කරුණු අණුව කටයුතු කිරීමෙන් ඔබගේ සියලු ශරීරයේ සහ හිතේ අපහසුතාවයන්ද සියලු දෝෂ ආදියෙන් ද නිදහස් වී යහපත් ඉලක්ක සපුරා ගනිමින් තෘප්තිමත් ජීවිතයක් ගත කළ හැකිය
සංජය සමරසේකර (උපදේශනය සහ මනෝ චිකිත්සාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාධාරී)